De business-activiteiten in China werden getroffen door lagere groei in de sectoren waarin Bekaert actief is, en door strikte kredietbeperkingen.

Bovendien zorgden de aanhoudend lage vraag en de gestegen prijsdruk ten gevolge van een aanzienlijke overcapaciteit in de sector van de zonne-energie, voor een gevoelige afname van inkomsten in de zaagdraadactiviteiten.

In de eerste negen maanden van 2011 realiseerde Bekaert een geconsolideerde omzet van € 2 595 miljoen en een gezamenlijke omzet van € 3 550 miljoen, een stijging met respectievelijk 8,1% en 7,3%.

Hoge volumes in de meeste sectoren droegen bij tot de organische groei van de geconsolideerde omzet met 11,4%.

De nettobewegingen ten gevolge van acquisities en desinvesteringen bedroegen -0,5% terwijl wisselkoersverschillen een negatief effect hadden van -2,8% ten gevolge van de sterkere euro (in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar).

De stijging van de gezamenlijke omzet was voor 9,3% toe te schrijven aan organische groei. Zowel de nettobewegingen van acquisities en desinvesteringen (-0,4%) als de wisselkoerseffecten (-1,6%) waren negatief.

De business-activiteiten in China werden getroffen door lagere groei in de sectoren waarin Bekaert actief is, en door strikte kredietbeperkingen. Bovendien zorgden de aanhoudend lage vraag en de gestegen prijsdruk ten gevolge van een aanzienlijke overcapaciteit in de sector van de zonne-energie, voor een gevoelige afname van inkomsten in de zaagdraadactiviteiten. In de eerste negen maanden van 2011 realiseerde Bekaert een geconsolideerde omzet van € 2 595 miljoen en een gezamenlijke omzet van € 3 550 miljoen, een stijging met respectievelijk 8,1% en 7,3%. Hoge volumes in de meeste sectoren droegen bij tot de organische groei van de geconsolideerde omzet met 11,4%. De nettobewegingen ten gevolge van acquisities en desinvesteringen bedroegen -0,5% terwijl wisselkoersverschillen een negatief effect hadden van -2,8% ten gevolge van de sterkere euro (in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar). De stijging van de gezamenlijke omzet was voor 9,3% toe te schrijven aan organische groei. Zowel de nettobewegingen van acquisities en desinvesteringen (-0,4%) als de wisselkoerseffecten (-1,6%) waren negatief.