Volgens Xia is het duidelijk dat China zich in een crisissituatie bevindt, waarbij de economie steeds meer hinder ondervindt van een alsmaar hoger oplopende schuldenberg. China moet zich zo snel mogelijk focussen op schuldenafbouw en de geruststellende praatjes over de economie stoppen.

Xia dringt aan op het zo snel mogelijk zoeken naar een oplossing om de lucht uit de zeepbel te laten ontsnappen, waarbij de al geleden verliezen afgeschreven moeten worden. Hoe meer de zaak op de lange baan wordt geschoven, hoe groot de schade op lange termijn zal zijn.

Volgens Xia is het duidelijk dat China zich in een crisissituatie bevindt, waarbij de economie steeds meer hinder ondervindt van een alsmaar hoger oplopende schuldenberg. China moet zich zo snel mogelijk focussen op schuldenafbouw en de geruststellende praatjes over de economie stoppen. Xia dringt aan op het zo snel mogelijk zoeken naar een oplossing om de lucht uit de zeepbel te laten ontsnappen, waarbij de al geleden verliezen afgeschreven moeten worden. Hoe meer de zaak op de lange baan wordt geschoven, hoe groot de schade op lange termijn zal zijn.