Ook de Aziatische beleggers kijken benieuwd uit naar de veiling van Spaans overheidspapier met een looptijd van 10 jaar. Naar alle waarschijnlijkheid zal men zijn uiterste best gaan doen om deze veiling te doen slagen.

China beschikt over voldoende kracht om harde landing te vermijden

De macro-economische indicatoren in de Verenigde Staten gaven recent een lichte verbetering te zien, maar voorlopig is Europa nog steeds het zorgenkind.

Het avondland bengelt aan de rand van de recessie, waarbij iedereen zich afvraagt hoe serieus die kan worden. De economen kijken vol verwachting richting China, want de sterk groeiende Chinese economie zou voor enig tegengewicht moeten zorgen. Vraag is of die Chinese economie op een harden dan wel op een zachte landing afstevent.

China beschikt volgens het The Tycoon Report over voldoende kracht om een harde landing te vermijden. Op de eerste plaats zijn er de grote valutareserves die het land nog steeds kan aanwenden om de economische groei te ondersteunen.

Daarnaast mag men niet uit het oog verliezen dat er nog heel wat ruimte is om de momentaire politiek te versoepelen. Daarom verwachten de analisten dat de People's Bank of China in de komende maanden de reserveverplichtingen voor de banken verder gaat laat zakken.

De meeste analisten verwachten dat we voor het einde van dit jaar gaan weten of er in China een zachte dan wel een harde landing van de economie komt.

Ook de Aziatische beleggers kijken benieuwd uit naar de veiling van Spaans overheidspapier met een looptijd van 10 jaar. Naar alle waarschijnlijkheid zal men zijn uiterste best gaan doen om deze veiling te doen slagen. China beschikt over voldoende kracht om harde landing te vermijden De macro-economische indicatoren in de Verenigde Staten gaven recent een lichte verbetering te zien, maar voorlopig is Europa nog steeds het zorgenkind. Het avondland bengelt aan de rand van de recessie, waarbij iedereen zich afvraagt hoe serieus die kan worden. De economen kijken vol verwachting richting China, want de sterk groeiende Chinese economie zou voor enig tegengewicht moeten zorgen. Vraag is of die Chinese economie op een harden dan wel op een zachte landing afstevent. China beschikt volgens het The Tycoon Report over voldoende kracht om een harde landing te vermijden. Op de eerste plaats zijn er de grote valutareserves die het land nog steeds kan aanwenden om de economische groei te ondersteunen. Daarnaast mag men niet uit het oog verliezen dat er nog heel wat ruimte is om de momentaire politiek te versoepelen. Daarom verwachten de analisten dat de People's Bank of China in de komende maanden de reserveverplichtingen voor de banken verder gaat laat zakken. De meeste analisten verwachten dat we voor het einde van dit jaar gaan weten of er in China een zachte dan wel een harde landing van de economie komt.