Deze nog altijd erg benijdenswaardige cijfers worden volgens Carmignac mogelijk gemaakt door de combinatie van een opvering van de vastgoedsector, een groeiende kredietverlening door banken en gecontroleerde inflatie (2%).

Noch India, waar de wil om te hervormen nochtans bevestigd lijkt te worden, noch Brazilië, waar de groei slechts lijkt te kunnen aantrekken als de staat fors ingrijpt, zal de plaats van China kunnen innemen als locomotief van de wereldeconomie.

Deze nog altijd erg benijdenswaardige cijfers worden volgens Carmignac mogelijk gemaakt door de combinatie van een opvering van de vastgoedsector, een groeiende kredietverlening door banken en gecontroleerde inflatie (2%). Noch India, waar de wil om te hervormen nochtans bevestigd lijkt te worden, noch Brazilië, waar de groei slechts lijkt te kunnen aantrekken als de staat fors ingrijpt, zal de plaats van China kunnen innemen als locomotief van de wereldeconomie.