Het grootste deel van de wereldhandel wordt afgehandeld in dollar, bijna alle verhandelde olie wordt in dollars afgerekend. Bovendien is meer dan 60% van alle valutareserves die wereldwijd aangehouden worden in dollars. Er worden veel meer dollars buiten de VS gebruikt dan in de VS zelf.

De VS beschikken zodoende over een aantal niet te versmaden voordelen, maar veel Amerikanen hebben er geen idee van in welke mate in welke mate hun levensstandaard afhangt van de status van wereldreservemunt voor de dollar.

China kan het lot van de dollar en het Amerikaas financieel systeem bepalen door te stoppen met het inkopen van Amerikaanse staatsobligaties en door te stoppen met transacties in dollars af te handelen. De oorzaak hiervoor moet uiteraard gezocht worden in de monetaire politiek van de FED.

Het grootste deel van de wereldhandel wordt afgehandeld in dollar, bijna alle verhandelde olie wordt in dollars afgerekend. Bovendien is meer dan 60% van alle valutareserves die wereldwijd aangehouden worden in dollars. Er worden veel meer dollars buiten de VS gebruikt dan in de VS zelf. De VS beschikken zodoende over een aantal niet te versmaden voordelen, maar veel Amerikanen hebben er geen idee van in welke mate in welke mate hun levensstandaard afhangt van de status van wereldreservemunt voor de dollar. China kan het lot van de dollar en het Amerikaas financieel systeem bepalen door te stoppen met het inkopen van Amerikaanse staatsobligaties en door te stoppen met transacties in dollars af te handelen. De oorzaak hiervoor moet uiteraard gezocht worden in de monetaire politiek van de FED.