Op basis van de onderwaardering van de nationale munt kan de consumptieboom in China een gelijkaardig vorm aannemen zoals die in de Verenigde Staten in de jaren 60. Dat betekent volgens Juvyns dat China inderdaad de transitie kan maken van een export- naar een consumptiegerichte economie.

China kan zodoende de wereld veranderen, want een sterke vraag naar consumptiegoederen vanuit China kan de wereldeconomie een sterke duw in de rug geven. De yuan is zo ondergewaardeerd dat een herstel van de munt de economische groei niet hoeft af te remmen.

Op basis van de onderwaardering van de nationale munt kan de consumptieboom in China een gelijkaardig vorm aannemen zoals die in de Verenigde Staten in de jaren 60. Dat betekent volgens Juvyns dat China inderdaad de transitie kan maken van een export- naar een consumptiegerichte economie. China kan zodoende de wereld veranderen, want een sterke vraag naar consumptiegoederen vanuit China kan de wereldeconomie een sterke duw in de rug geven. De yuan is zo ondergewaardeerd dat een herstel van de munt de economische groei niet hoeft af te remmen.