Opgemerkt moet worden dat een lichte stijging van de structurele inflatie in China onvermijdelijk is. De verschuiving van de groei naar de binnenlandse consumptie zal immers gepaard moeten gaan met een geleidelijke (maar gevoelige) opwaardering

van de lonen.

Alleen op die voorwaarde zal volgens Carmignac China niet langer groeien ten koste van de rest van de wereld (het overschot op de handelsbalans is al gekrompen van 11% van het BBP in 2007 tot 3% nu), maar integendeel gaan bijdragen aan de groei van de ontwikkelde economieën.

Een scherpe stijging van de olieprijs zou in de opkomende economieën uiteenlopende gevolgen hebben. India, Korea en Turkije zijn importerende landen, die onder een stijging te lijden zouden hebben.

Daarentegen zou volgens Carmignac een stijging voor China, Brazilië, Rusland en Mexico weinig verschil uitmaken of voor sommige van die landen zelfs manna uit de hemel zijn.

Opgemerkt moet worden dat een lichte stijging van de structurele inflatie in China onvermijdelijk is. De verschuiving van de groei naar de binnenlandse consumptie zal immers gepaard moeten gaan met een geleidelijke (maar gevoelige) opwaardering van de lonen. Alleen op die voorwaarde zal volgens Carmignac China niet langer groeien ten koste van de rest van de wereld (het overschot op de handelsbalans is al gekrompen van 11% van het BBP in 2007 tot 3% nu), maar integendeel gaan bijdragen aan de groei van de ontwikkelde economieën. Een scherpe stijging van de olieprijs zou in de opkomende economieën uiteenlopende gevolgen hebben. India, Korea en Turkije zijn importerende landen, die onder een stijging te lijden zouden hebben. Daarentegen zou volgens Carmignac een stijging voor China, Brazilië, Rusland en Mexico weinig verschil uitmaken of voor sommige van die landen zelfs manna uit de hemel zijn.