Zo bedroeg de groei in China in het derde kwartaal 9 % op jaarbasis, het laagste tempo in vijf jaar. Ook de Chinese export ondervindt hinder van de wereldwijde crisis. Terwijl die vorig jaar nog met 27 % toenam, bedroeg de groei in oktober nog 19,2 %, wat toch nog steeds indrukwekkende cijfers zijn.

Positief is bovendien dat de binnenlandse economie weinig tekenen van vertraging vertoont (stijging van de kleinhandelsverkopen met 23 % in oktober, sterke groei van de binnenlandse investeringen) en dat de inflatie teruggevallen is tot 4 %.

De Chinese Centrale Bank heeft dan ook ruimte om de rente verder te verlagen. Daarnaast heeft de regering een grootscheeps herstelplan uitgewerkt.

In de andere Aziatische landen (Korea, Taiwan, Thailand, Singapore) vertraagt de economie veel sterker dan in China. In die landen kelderen zowel de industriële productie als de uitvoer, en ook de kleinhandelsverkopen staan er onder druk.

Ook Latijns-Amerika ging - onder druk van de kredietcrisis - in de zomer kopje onder. De trendommekeer op de aandelenmarkten ging daar immers gepaard met een forse depreciatie van de wisselkoersen.

In Latijns-Amerika varieert de vertraging van de reële economie van land tot land, aldus nog Dexia. Zo is het sterk van de VS afhankelijke Mexico erger getroffen dan bv. Brazilië, waar de binnenlandse consumptie boomt.

Zo bedroeg de groei in China in het derde kwartaal 9 % op jaarbasis, het laagste tempo in vijf jaar. Ook de Chinese export ondervindt hinder van de wereldwijde crisis. Terwijl die vorig jaar nog met 27 % toenam, bedroeg de groei in oktober nog 19,2 %, wat toch nog steeds indrukwekkende cijfers zijn. Positief is bovendien dat de binnenlandse economie weinig tekenen van vertraging vertoont (stijging van de kleinhandelsverkopen met 23 % in oktober, sterke groei van de binnenlandse investeringen) en dat de inflatie teruggevallen is tot 4 %. De Chinese Centrale Bank heeft dan ook ruimte om de rente verder te verlagen. Daarnaast heeft de regering een grootscheeps herstelplan uitgewerkt.In de andere Aziatische landen (Korea, Taiwan, Thailand, Singapore) vertraagt de economie veel sterker dan in China. In die landen kelderen zowel de industriële productie als de uitvoer, en ook de kleinhandelsverkopen staan er onder druk.Ook Latijns-Amerika ging - onder druk van de kredietcrisis - in de zomer kopje onder. De trendommekeer op de aandelenmarkten ging daar immers gepaard met een forse depreciatie van de wisselkoersen. In Latijns-Amerika varieert de vertraging van de reële economie van land tot land, aldus nog Dexia. Zo is het sterk van de VS afhankelijke Mexico erger getroffen dan bv. Brazilië, waar de binnenlandse consumptie boomt.