Dat is met name het geval in China, waar de autoriteiten het inflatiespook eindelijk hebben kunnen bedwingen, wat echter geleid heeft tot een forse daling van de vastgoedinvesteringen, terwijl nu ook de uitvoer naar de ontwikkelde landen afneemt.

De Chinese autoriteiten pakken de vertraging echter efficiënt aan met gerichte maatregelen (belastingverlaging voor de retail, versnelling van infrastructuurprojecten, verlaging van de verplichte bankreserves, schrootpremies voor de autosector enz.).

Intussen staat de ontwikkeling van de consumptie, die samenhangt met de stijgende levensstandaard van de middenklasse, meer dan ooit centraal in het herstel van het economische evenwicht.

Problemen van eurozone in perspectief plaatsen

De problemen van de eurozone moeten volgens Carmignac dan ook in perspectief worden geplaatst. De gebruikelijke kapitaalstromen die voortvloeien uit een toename van de risicoaversie kunnen weliswaar een bron van volatiliteit zijn, maar

we mogen de grote tendensen van de reële economie niet uit het oog verliezen.

Daarbij moeten de beleggers ook kijken naar de grondstoffen, waarvan de prijzen lijden onder de wereldwijde economische vertraging, maar waarbij de grenzen aan de productie bepalend blijven voor de vooruitzichten op middellange termijn.

Ook goud, het ultieme risicobeheerinstrument, speelt een rol in het crisisverhaal. Goud beschermt de beleggers namelijk tegen de systematische ontwaarding van het papiergeld in zware schulden torsende regio's.

De beleggingsstrategie van Carmignac berust dan ook nog steeds op de overtuigingen die al sinds het begin van de crisis de leidraad voor het beheer vormen: de specialisten van het huis maken actief gebruik van een zeer brede waaier van instrumenten om het marktrisico te beheersen (actief beheer van de blootstelling en de modi¬ en duration, overweging van in dollar luidende activa en een duidelijk ontbreken in de portefeuilles van bepaalde sectoren) en blijven de portefeuille toespitsen op regio's en beleggingsthema's die op middellange termijn de beste voorspelbaarheid op middellange termijn bieden.

Dat is met name het geval in China, waar de autoriteiten het inflatiespook eindelijk hebben kunnen bedwingen, wat echter geleid heeft tot een forse daling van de vastgoedinvesteringen, terwijl nu ook de uitvoer naar de ontwikkelde landen afneemt. De Chinese autoriteiten pakken de vertraging echter efficiënt aan met gerichte maatregelen (belastingverlaging voor de retail, versnelling van infrastructuurprojecten, verlaging van de verplichte bankreserves, schrootpremies voor de autosector enz.). Intussen staat de ontwikkeling van de consumptie, die samenhangt met de stijgende levensstandaard van de middenklasse, meer dan ooit centraal in het herstel van het economische evenwicht.Problemen van eurozone in perspectief plaatsen De problemen van de eurozone moeten volgens Carmignac dan ook in perspectief worden geplaatst. De gebruikelijke kapitaalstromen die voortvloeien uit een toename van de risicoaversie kunnen weliswaar een bron van volatiliteit zijn, maar we mogen de grote tendensen van de reële economie niet uit het oog verliezen. Daarbij moeten de beleggers ook kijken naar de grondstoffen, waarvan de prijzen lijden onder de wereldwijde economische vertraging, maar waarbij de grenzen aan de productie bepalend blijven voor de vooruitzichten op middellange termijn. Ook goud, het ultieme risicobeheerinstrument, speelt een rol in het crisisverhaal. Goud beschermt de beleggers namelijk tegen de systematische ontwaarding van het papiergeld in zware schulden torsende regio's. De beleggingsstrategie van Carmignac berust dan ook nog steeds op de overtuigingen die al sinds het begin van de crisis de leidraad voor het beheer vormen: de specialisten van het huis maken actief gebruik van een zeer brede waaier van instrumenten om het marktrisico te beheersen (actief beheer van de blootstelling en de modi¬ en duration, overweging van in dollar luidende activa en een duidelijk ontbreken in de portefeuilles van bepaalde sectoren) en blijven de portefeuille toespitsen op regio's en beleggingsthema's die op middellange termijn de beste voorspelbaarheid op middellange termijn bieden.