Dat betekent volgens Vincent Juvyns van JP Morgan Chase dat Beijing nog steeds rekent op een stabiele economische groei van ongeveer 7,50% en dit ondanks de publicatie recent van enkele tegenvallende macro-economische indicatoren. De kans is bovendien klein dat de Chinese regering te snel ingrijpende hervormingen zal doorvoeren.

Die kunnen namelijk de economische groei afremmen, zodat er voor de weg van de geleidelijkheid werd gekozen. Volgens het Chinees Work Report for 2014 zullen die hervormingen wel degelijk uitgevoerd worden, ze kaderen namelijk in de omvorming van een export- naar een consumptiegerichte economie.

Dat betekent volgens Vincent Juvyns van JP Morgan Chase dat Beijing nog steeds rekent op een stabiele economische groei van ongeveer 7,50% en dit ondanks de publicatie recent van enkele tegenvallende macro-economische indicatoren. De kans is bovendien klein dat de Chinese regering te snel ingrijpende hervormingen zal doorvoeren. Die kunnen namelijk de economische groei afremmen, zodat er voor de weg van de geleidelijkheid werd gekozen. Volgens het Chinees Work Report for 2014 zullen die hervormingen wel degelijk uitgevoerd worden, ze kaderen namelijk in de omvorming van een export- naar een consumptiegerichte economie.