Volgens Yao zal de terugval in de kredietverstrekking onvermijdelijk negatieve economische gevolgen hebben. De rente op bancaire kredieten, bedrijfsobligaties enzovoort zal stijgen. Ook het schaduwbankieren zal duurder worden. Uiteindelijk zal de vraag naar kredieten terugvallen.

China heeft op grote schaal kredieten een verkeerde bestemming gegeven en dat heeft geleid tot een zeepbel die op een pijnlijke manier zal uiteenspatten. Eén van de problemen is dat het toekennen van een krediet vaak minder te maken had met financiële gezondheid dan met een staatsgarantie.

Volgens Yao zal de terugval in de kredietverstrekking onvermijdelijk negatieve economische gevolgen hebben. De rente op bancaire kredieten, bedrijfsobligaties enzovoort zal stijgen. Ook het schaduwbankieren zal duurder worden. Uiteindelijk zal de vraag naar kredieten terugvallen. China heeft op grote schaal kredieten een verkeerde bestemming gegeven en dat heeft geleid tot een zeepbel die op een pijnlijke manier zal uiteenspatten. Eén van de problemen is dat het toekennen van een krediet vaak minder te maken had met financiële gezondheid dan met een staatsgarantie.