In alle stilte is China al volop bezig om voorraden aan landbouwproducten op te slaan. Kevin Kerr, de uitgever van Global Commodities Alert, merkt op dat we er aan gewend zijn geraakt dat op de voedingsmarkt alles op eender welk moment beschikbaar is.

Daar gaat volgens Kerr in de toekomst verandering in komen.
In alle stilte zijn de prijzen voor een aantal voedingsproducten weer gaan stijgen.

De prijzen voor sojabonen hebben op de Chicago Board of Trade een nieuw hoogtepunt voor de afgelopen zes maanden bereikt. De graan- en korenfutures zijn weer gaan stijgen, terwijl de prijzen voor varkensbuiken en voor levend vee op de Chicago Mercantile Exchange weer nieuwe pieken voor de afgelopen maanden lieten optekenen.

Kerr scoort ongetwijfeld een punt wanneer hij stelt dat, kredietcrisis of geen kredietcrisis, de behoefte aan voeding een basisbehoefte is en zal blijven.

De weigerachtige houding van de banken om kredieten te verschaffen aan de boeren heeft bijgedragen tot het ontstaan van een kunstmatige schaarste. Vanuit China is de vraag naar 'andere' voedingsproducten inmiddels blijven stijgen.

Crisis of geen crisis, China moet zijn alsmaar groeiende bevolking blijven groeien en dat terwijl het beschikbare landbouwareaal alsmaar afneemt. De huidige economische crisis kan de vraag naar voedingsproducten wel tijdelijk afremmen, maar op lange termijn blijft de trend naar steeds meer voeding stijgend.

Tony Sagami, uitgever van Asia Stock Alert, adviseert om te beleggen in sojabonen. De Verenigde Staten hebben strategische oliereserves, maar de Chinezen heeft strategische sojabonenreserves die momenteel op ongeveer 50 miljoen ton worden geschat en die nog steeds uitgebreid worden.

Sagami is van mening dat wat de Chinezen kopen alleen maar een goede belegging kan zijn. Het land moet 1,30 miljard monden voeden en gezien de stijgende behoefte aan sojabonen kan de prijs ervan alleen maar stijgen.

In alle stilte is China al volop bezig om voorraden aan landbouwproducten op te slaan. Kevin Kerr, de uitgever van Global Commodities Alert, merkt op dat we er aan gewend zijn geraakt dat op de voedingsmarkt alles op eender welk moment beschikbaar is. Daar gaat volgens Kerr in de toekomst verandering in komen. In alle stilte zijn de prijzen voor een aantal voedingsproducten weer gaan stijgen. De prijzen voor sojabonen hebben op de Chicago Board of Trade een nieuw hoogtepunt voor de afgelopen zes maanden bereikt. De graan- en korenfutures zijn weer gaan stijgen, terwijl de prijzen voor varkensbuiken en voor levend vee op de Chicago Mercantile Exchange weer nieuwe pieken voor de afgelopen maanden lieten optekenen. Kerr scoort ongetwijfeld een punt wanneer hij stelt dat, kredietcrisis of geen kredietcrisis, de behoefte aan voeding een basisbehoefte is en zal blijven. De weigerachtige houding van de banken om kredieten te verschaffen aan de boeren heeft bijgedragen tot het ontstaan van een kunstmatige schaarste. Vanuit China is de vraag naar 'andere' voedingsproducten inmiddels blijven stijgen. Crisis of geen crisis, China moet zijn alsmaar groeiende bevolking blijven groeien en dat terwijl het beschikbare landbouwareaal alsmaar afneemt. De huidige economische crisis kan de vraag naar voedingsproducten wel tijdelijk afremmen, maar op lange termijn blijft de trend naar steeds meer voeding stijgend. Tony Sagami, uitgever van Asia Stock Alert, adviseert om te beleggen in sojabonen. De Verenigde Staten hebben strategische oliereserves, maar de Chinezen heeft strategische sojabonenreserves die momenteel op ongeveer 50 miljoen ton worden geschat en die nog steeds uitgebreid worden. Sagami is van mening dat wat de Chinezen kopen alleen maar een goede belegging kan zijn. Het land moet 1,30 miljard monden voeden en gezien de stijgende behoefte aan sojabonen kan de prijs ervan alleen maar stijgen.