De Verenigde Staten staan een paar jaren van oeverloze verveling te verwachten, er gebeurt daar weinig of niets wat de moeite van het vermelden waard is. Dalio trekt de vergelijking door naar de periode 2004-2006 toen er ook zo goed als niets gebeurde, alleszins toch niets dat de moeite van het onthouden waard was.

China is een ander paar mouwen, daar is het omgekeerde het geval. China bevindt zich wel degelijk in een zeepbel en het gevaar van een implosie van die zeepbel blijft latent aanwezig. Ook voor de groeimarkten is Dalio allesbehalve positief, het plaatje blijft daar versomberen.

De Verenigde Staten staan een paar jaren van oeverloze verveling te verwachten, er gebeurt daar weinig of niets wat de moeite van het vermelden waard is. Dalio trekt de vergelijking door naar de periode 2004-2006 toen er ook zo goed als niets gebeurde, alleszins toch niets dat de moeite van het onthouden waard was. China is een ander paar mouwen, daar is het omgekeerde het geval. China bevindt zich wel degelijk in een zeepbel en het gevaar van een implosie van die zeepbel blijft latent aanwezig. Ook voor de groeimarkten is Dalio allesbehalve positief, het plaatje blijft daar versomberen.