Keith blijft in functie als Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur tot en met 30 juni 2014. De internationale zoektocht naar de opvolger van Keith is in gang gezet en een benoeming zal te zijner tijd volgen.

Keith blijft in functie als Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur tot en met 30 juni 2014. De internationale zoektocht naar de opvolger van Keith is in gang gezet en een benoeming zal te zijner tijd volgen.