De kracht van de munt wordt deels verklaard door de groei van de Zwitserse economie, de beperkte bezuinigingen, de relatief lage staatsschuld, de lage werkloosheid en inflatie.

Belangrijker in de koersbeweging is echter het verminderde vertrouwen in de euro en de dollar en de schuldproblematiek in deze regio's. Ook de hoge volatiliteit op de financiële markten zorgde voor een vlucht naar de frank.

De kracht van de munt wordt deels verklaard door de groei van de Zwitserse economie, de beperkte bezuinigingen, de relatief lage staatsschuld, de lage werkloosheid en inflatie. Belangrijker in de koersbeweging is echter het verminderde vertrouwen in de euro en de dollar en de schuldproblematiek in deze regio's. Ook de hoge volatiliteit op de financiële markten zorgde voor een vlucht naar de frank.