De lagere raming voor de productie is deels toe te schrijven aan uitval bij productiefaciliteiten, maar komt ook door dalende olie- en gasprijzen.

Daarnaast kampt het concern met hoge kosten voor onderhoud en exploratie.

De afgegeven ramingen zijn onder de marktverwachting en kunnen duiden op lagere inkomsten voor internationale olie- en gasconcerns (dienstverleners waarschijnlijk uitgezonderd) in het huidige cijferseizoen.

Chevron presenteert op 2 augustus de definitieve cijfers. ABN Amro heeft een neutraal advies.

De lagere raming voor de productie is deels toe te schrijven aan uitval bij productiefaciliteiten, maar komt ook door dalende olie- en gasprijzen. Daarnaast kampt het concern met hoge kosten voor onderhoud en exploratie. De afgegeven ramingen zijn onder de marktverwachting en kunnen duiden op lagere inkomsten voor internationale olie- en gasconcerns (dienstverleners waarschijnlijk uitgezonderd) in het huidige cijferseizoen. Chevron presenteert op 2 augustus de definitieve cijfers. ABN Amro heeft een neutraal advies.