Anderzijds werd het effect van de gestegen olieprijzen grotendeels geneutraliseerd door de verzwakking van de dollarkoers. De boodschap van Chevron laat niet veel goeds verhopen voor de andere raffineerders.

Die worden nu strenger gecontroleerd en hebben anderzijds ook te maken met een terugval in de vraag als gevolg van de economische crisis. Downstream gaan de resultaten van Chevron dan ook duidelijk onder het niveau van het eerste kwartaal gaan uitkomen.

Anderzijds werd het effect van de gestegen olieprijzen grotendeels geneutraliseerd door de verzwakking van de dollarkoers. De boodschap van Chevron laat niet veel goeds verhopen voor de andere raffineerders. Die worden nu strenger gecontroleerd en hebben anderzijds ook te maken met een terugval in de vraag als gevolg van de economische crisis. Downstream gaan de resultaten van Chevron dan ook duidelijk onder het niveau van het eerste kwartaal gaan uitkomen.