Niet geheel verrassend hebben de eurocrisis en de recessies waar Zuid-Europese landen mee kampen, negatieve gevolgen voor de export vanuit Noord-Europese landen.

Daarnaast zijn er signalen dat de economische groei in China vertraagt. Al met al is het niet vreemd dat onder dergelijke omstandigheden ook de mondiale vraag naar chemische producten afneemt. Wat betekent dit voor grote chemieconcerns als BASF, DSM en DuPont?

De afnemende vraag naar chemische producten is inderdaad een negatieve factor. Diepe recessies in landen als Griekenland, Spanje en Italië én de zware financieringslasten waar Noord-Europese landen mee te maken hebben (ten gevolge van de bailouts van zowel banken als overheden) doen de vraag naar chemische producten geen goed.

Cijfers zijn op komst

Voor wat betreft de chemiebedrijven ziet er dan ook niet naar uit dat de cijfers over het tweede kwartaal (die vanaf 20 juli zullen worden gepubliceerd) veel positieve verrassingen zullen bevatten.

Toch blijven er argumenten die een positieve visie op de chemiesector rechtvaardigen. Met dank aan de opkomende economieën blijft de onderliggende vraag naar plastic, auto-onderdelen, banden et cetera stijgen.

Hierdoor blijven de prijzen van dergelijke producten op peil. Daarnaast zien we dat makers van chemieproducten in de VS profiteren van een meevallende vraag vanuit de Amerikaanse thuismarkt en van lagere input kosten.

In Europa zien we chemiebedrijven profiteren van een lagere olieprijs en van een gunstige dollarkoers.

Niet te duur

Wegen de analisten van ABN Amro de negatieve en de positieve factoren tegen elkaar af, dan zien zij nog steeds veel potentieel voor aandelen van bedrijven in de chemiesector.

Beleggers hielden al rekening met een economische groeivertraging vanaf het tweede kwartaal van 2012; op de beurs zijn met name de aandelen van Europese chemiebedrijven fors in waarde gedaald.

Aandelen in deze sector zijn op dit moment derhalve niet te duur. Dividendverlagingen door chemiebedrijven acht ABN Amro onwaarschijnlijk, aangezien de meeste van deze ondernemingen beschikken over zeer gezonde balansposities en omvangrijke kasstromen.

Negatief nieuws en marktvolatiliteit kunnen de koersen van chemieaandelen verder onder druk zetten; hierdoor kunnen echter mooie instapmomenten ontstaan voor beleggers met een middellange of lange termijn horizon.

Samenvattend: wat ABN Amro betreft zijn er genoeg redenen om de favoriete chemieaandelen, waaronder BASF, DSM en DuPont, aan te houden in de beleggingsportefeuille.

Overdreven negatieve koersreacties kunnen een goede gelegenheid vormen om posities in dergelijke aandelen uit te breiden en zo te profiteren van een mogelijk koersherstel op langere termijn.

Niet geheel verrassend hebben de eurocrisis en de recessies waar Zuid-Europese landen mee kampen, negatieve gevolgen voor de export vanuit Noord-Europese landen. Daarnaast zijn er signalen dat de economische groei in China vertraagt. Al met al is het niet vreemd dat onder dergelijke omstandigheden ook de mondiale vraag naar chemische producten afneemt. Wat betekent dit voor grote chemieconcerns als BASF, DSM en DuPont? De afnemende vraag naar chemische producten is inderdaad een negatieve factor. Diepe recessies in landen als Griekenland, Spanje en Italië én de zware financieringslasten waar Noord-Europese landen mee te maken hebben (ten gevolge van de bailouts van zowel banken als overheden) doen de vraag naar chemische producten geen goed. Cijfers zijn op komst Voor wat betreft de chemiebedrijven ziet er dan ook niet naar uit dat de cijfers over het tweede kwartaal (die vanaf 20 juli zullen worden gepubliceerd) veel positieve verrassingen zullen bevatten. Toch blijven er argumenten die een positieve visie op de chemiesector rechtvaardigen. Met dank aan de opkomende economieën blijft de onderliggende vraag naar plastic, auto-onderdelen, banden et cetera stijgen. Hierdoor blijven de prijzen van dergelijke producten op peil. Daarnaast zien we dat makers van chemieproducten in de VS profiteren van een meevallende vraag vanuit de Amerikaanse thuismarkt en van lagere input kosten. In Europa zien we chemiebedrijven profiteren van een lagere olieprijs en van een gunstige dollarkoers.Niet te duur Wegen de analisten van ABN Amro de negatieve en de positieve factoren tegen elkaar af, dan zien zij nog steeds veel potentieel voor aandelen van bedrijven in de chemiesector. Beleggers hielden al rekening met een economische groeivertraging vanaf het tweede kwartaal van 2012; op de beurs zijn met name de aandelen van Europese chemiebedrijven fors in waarde gedaald. Aandelen in deze sector zijn op dit moment derhalve niet te duur. Dividendverlagingen door chemiebedrijven acht ABN Amro onwaarschijnlijk, aangezien de meeste van deze ondernemingen beschikken over zeer gezonde balansposities en omvangrijke kasstromen. Negatief nieuws en marktvolatiliteit kunnen de koersen van chemieaandelen verder onder druk zetten; hierdoor kunnen echter mooie instapmomenten ontstaan voor beleggers met een middellange of lange termijn horizon. Samenvattend: wat ABN Amro betreft zijn er genoeg redenen om de favoriete chemieaandelen, waaronder BASF, DSM en DuPont, aan te houden in de beleggingsportefeuille. Overdreven negatieve koersreacties kunnen een goede gelegenheid vormen om posities in dergelijke aandelen uit te breiden en zo te profiteren van een mogelijk koersherstel op langere termijn.