Gecumuleerde omzet van de eerste negen maanden van 2012: 1.355 miljoen euro (+6% op reële basis; +5% op vergelijkbare basis)

Orderboek: 2.842 miljoen euro op 30 september 2012 (+19% in vergelijking met 31 december 2011)

Financiële nettoschuld op 30 september 2012: 448 miljoen euro

Vooruitzichten 2012 blijven ongewijzigd: lichte stijging van de omzet; verbetering van het operationeel resultaat tijdens het tweede semester, maar lager op jaarbasis dan vergelijkbare cijfers over 2011.

Gunstige vooruitzichten voor 2013 rekening houdend met de omvang van het orderboek van DEME.

Vooruitzichten 2012

Ondanks het behoorlijk niveau van de omzet op 30 september 2012 zou de uitgestelde start van meerdere omvangrijke projecten ertoe kunnen leiden dat de omzet van 2012 slechts lichtjes hoger is dan die van 2011.

Op gebied van de resultaten zou deze uitgestelde start van projecten geen noemenswaardige invloed mogen hebben op de vooruitzichten die werden gecommuniceerd samen met de semestriële resultaten op 30 juni 2012. Als gevolg van de omvang van het orderboek blijven de vooruitzichten voor 2013 gunstig.

Advies opbouwen blijft gehandhaafd

Wouter Vanderhaeghen van KBC Securities merkt op dat de omzet van CFE iets boven de verwachtingen uitkwam, maar dat de baggerbusiness teleurstelde.

Het advies opbouwen voor het aandeel blijft gehandhaafd, met daaraan gekoppeld een koersdoel van 46 euro.

Gecumuleerde omzet van de eerste negen maanden van 2012: 1.355 miljoen euro (+6% op reële basis; +5% op vergelijkbare basis) Orderboek: 2.842 miljoen euro op 30 september 2012 (+19% in vergelijking met 31 december 2011) Financiële nettoschuld op 30 september 2012: 448 miljoen euro Vooruitzichten 2012 blijven ongewijzigd: lichte stijging van de omzet; verbetering van het operationeel resultaat tijdens het tweede semester, maar lager op jaarbasis dan vergelijkbare cijfers over 2011. Gunstige vooruitzichten voor 2013 rekening houdend met de omvang van het orderboek van DEME.Vooruitzichten 2012 Ondanks het behoorlijk niveau van de omzet op 30 september 2012 zou de uitgestelde start van meerdere omvangrijke projecten ertoe kunnen leiden dat de omzet van 2012 slechts lichtjes hoger is dan die van 2011. Op gebied van de resultaten zou deze uitgestelde start van projecten geen noemenswaardige invloed mogen hebben op de vooruitzichten die werden gecommuniceerd samen met de semestriële resultaten op 30 juni 2012. Als gevolg van de omvang van het orderboek blijven de vooruitzichten voor 2013 gunstig. Advies opbouwen blijft gehandhaafd Wouter Vanderhaeghen van KBC Securities merkt op dat de omzet van CFE iets boven de verwachtingen uitkwam, maar dat de baggerbusiness teleurstelde. Het advies opbouwen voor het aandeel blijft gehandhaafd, met daaraan gekoppeld een koersdoel van 46 euro.