De verliezen die de betrokken bedrijven tijdens de tweede jaarhelft hebben geleden, zullen groter zijn dan de verliezen geleden tijdens de eerste jaarhelft .

Specifieke moeilijkheden bij sommige vennootschappen binnen de pool multitechnieken zullen bovendien leiden tot een bijkomende impairment van goodwil.

De resultaten van de polen baggerwerken en milieu, spoor- & wegeninfrastructuur, vastgoedontwikkeling en -beheer, en PPS-concessies roepen op basis van de op heden beschikbare informatie, geen bijzondere commentaar op.

De verliezen die de betrokken bedrijven tijdens de tweede jaarhelft hebben geleden, zullen groter zijn dan de verliezen geleden tijdens de eerste jaarhelft . Specifieke moeilijkheden bij sommige vennootschappen binnen de pool multitechnieken zullen bovendien leiden tot een bijkomende impairment van goodwil. De resultaten van de polen baggerwerken en milieu, spoor- & wegeninfrastructuur, vastgoedontwikkeling en -beheer, en PPS-concessies roepen op basis van de op heden beschikbare informatie, geen bijzondere commentaar op.