Deze vooruitzichten houden geen rekening met de specifieke boekingen met betrekking tot de kapitaalverhoging en de verwerking van de goodwill die ontstaat naar aanleiding van de inbreng van 50% van de aandelen van DEME.

Daarnaast blijft het orderboek op een hoog niveau en is de netto financiële schuld eind 2013 aanzienlijk afgenomen in vergelijking met juni 2013.