Deze vooruitzichten houden geen rekening met de specifieke boekingen met betrekking tot de kapitaalverhoging en de verwerking van de goodwill die ontstaat naar aanleiding van de inbreng van 50% van de aandelen van DEME.

Daarnaast blijft het orderboek op een hoog niveau en is de netto financiële schuld eind 2013 aanzienlijk afgenomen in vergelijking met juni 2013.

Deze vooruitzichten houden geen rekening met de specifieke boekingen met betrekking tot de kapitaalverhoging en de verwerking van de goodwill die ontstaat naar aanleiding van de inbreng van 50% van de aandelen van DEME. Daarnaast blijft het orderboek op een hoog niveau en is de netto financiële schuld eind 2013 aanzienlijk afgenomen in vergelijking met juni 2013.