Het operationeel resultaat kwam uit op 112,4 miljoen EUR (99 miljoen EUR in 2007), of een toename met 13,5%.

Het nettoresultaat-groepsaandeel was 69,9 miljoen EUR (62,4
miljoen EUR in 2007), hetgeen neerkomt op een stijging met 12%.
Het orderboek stond op 2.327 miljoen EUR op 31 december 2008 (1.855 miljoen EUR op 31 december 2007).

Het hoge niveau van het orderboek zou CFE moeten toelaten eenzelfde activiteitsniveau in 2009 te behalen als deze vastgesteld in 2008 en dit ondanks dat het klimaat, voornamelijk in gebouwen, meer onzeker is.

Dit leidt het bedrijf er toe om een gematigde daling van de operationele marge te voorzien.

Het operationeel resultaat kwam uit op 112,4 miljoen EUR (99 miljoen EUR in 2007), of een toename met 13,5%. Het nettoresultaat-groepsaandeel was 69,9 miljoen EUR (62,4 miljoen EUR in 2007), hetgeen neerkomt op een stijging met 12%. Het orderboek stond op 2.327 miljoen EUR op 31 december 2008 (1.855 miljoen EUR op 31 december 2007).Het hoge niveau van het orderboek zou CFE moeten toelaten eenzelfde activiteitsniveau in 2009 te behalen als deze vastgesteld in 2008 en dit ondanks dat het klimaat, voornamelijk in gebouwen, meer onzeker is.Dit leidt het bedrijf er toe om een gematigde daling van de operationele marge te voorzien.