De bijdrage van deze polen tot het netto resultaat van de groep bedraagt -16 miljoen euro ten opzichte van -2,5 miljoen euro

eind juni 2012.

In de pool "Bouw" worden deze verliezen voornamelijk verklaard door het aanhoudende winterweer dat de activiteit van meerdere filialen negatief heeft beïnvloed, door de uitgestelde opstarting van internationale projecten en door moeilijkheden om een project in het Oosten van het land uit te voeren.

In de pool "Multitechnieken" hebben tijdelijke moeilijke omstandigheden binnen een West-Vlaams filiaal geleid tot een aanzienlijk verlies.

CFE heeft bovendien beslist om de goodwill met betrekking tot deze filiaal volledig af te schrijven voor een bedrag van -1,7 miljoen euro. De andere activiteiten van de groep geven geen aanleiding tot specifieke commentaar.

De bijdrage van deze polen tot het netto resultaat van de groep bedraagt -16 miljoen euro ten opzichte van -2,5 miljoen euro eind juni 2012. In de pool "Bouw" worden deze verliezen voornamelijk verklaard door het aanhoudende winterweer dat de activiteit van meerdere filialen negatief heeft beïnvloed, door de uitgestelde opstarting van internationale projecten en door moeilijkheden om een project in het Oosten van het land uit te voeren. In de pool "Multitechnieken" hebben tijdelijke moeilijke omstandigheden binnen een West-Vlaams filiaal geleid tot een aanzienlijk verlies. CFE heeft bovendien beslist om de goodwill met betrekking tot deze filiaal volledig af te schrijven voor een bedrag van -1,7 miljoen euro. De andere activiteiten van de groep geven geen aanleiding tot specifieke commentaar.