De transactie vindt plaats tegen de waarde van het eigen vermogen en zal geen weerslag hebben op het geconsolideerde resultaat van de groep.

Daarnaast neemt CFE de participatie die Sogesmaint-CB Richard Ellis aanhoudt in haar luxemburgse dochtermaatschappij, over, alsook bepaalde contracten van Property en Facility Management in België, die 30% van de jaarlijkse honoraria van Sogesmaint-CB Richard Ellis vertegenwoordigen.

De transactie vindt plaats tegen de waarde van het eigen vermogen en zal geen weerslag hebben op het geconsolideerde resultaat van de groep. Daarnaast neemt CFE de participatie die Sogesmaint-CB Richard Ellis aanhoudt in haar luxemburgse dochtermaatschappij, over, alsook bepaalde contracten van Property en Facility Management in België, die 30% van de jaarlijkse honoraria van Sogesmaint-CB Richard Ellis vertegenwoordigen.