Verschil van inzicht in het te voeren beleid heeft partijen doen besluiten uit elkaar te gaan. Icke zal zijn functie per direct neerleggen, maar blijft ter beschikking van de organisatie tot en met 30 september aanstaande om lopende projecten en andere taken over te dragen.

USG People hecht er aan de heer Icke dank te zeggen voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de vennootschap de afgelopen jaren en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière.

Rob Zandbergen zal, met ingang van heden, naast zijn functie als CFO op interim basis de functie van CEO op zich nemen.

Daarnaast heeft Alex Mulder, commissaris en voormalig CEO van USG People, op verzoek van de Raad van Commissarissen zich bereid getoond om op tijdelijke basis als adviseur het bestuur terzijde te staan.

Verschil van inzicht in het te voeren beleid heeft partijen doen besluiten uit elkaar te gaan. Icke zal zijn functie per direct neerleggen, maar blijft ter beschikking van de organisatie tot en met 30 september aanstaande om lopende projecten en andere taken over te dragen.USG People hecht er aan de heer Icke dank te zeggen voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de vennootschap de afgelopen jaren en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière. Rob Zandbergen zal, met ingang van heden, naast zijn functie als CFO op interim basis de functie van CEO op zich nemen.Daarnaast heeft Alex Mulder, commissaris en voormalig CEO van USG People, op verzoek van de Raad van Commissarissen zich bereid getoond om op tijdelijke basis als adviseur het bestuur terzijde te staan.