In goed overleg met de Raad van Commissarissen is 1 augustus 2014 vastgesteld als datum waarop hij Macintosh Retail Group verlaat, zodat de lopende herfinancierings-gesprekken onder zijn leiding kunnen worden afgerond.

Dit biedt de Raad van Commissarissen tevens enige tijd om een opvolger te zoeken.

Frank De Moor (51) werd benoemd tot lid van de Raad van Bestuur op 1 oktober 2002 en tot CEO op 1 februari 2003. Sinds 1994 vervulde hij diverse directiefuncties bij dochterondernemingen van Macintosh Retail Group.

In goed overleg met de Raad van Commissarissen is 1 augustus 2014 vastgesteld als datum waarop hij Macintosh Retail Group verlaat, zodat de lopende herfinancierings-gesprekken onder zijn leiding kunnen worden afgerond. Dit biedt de Raad van Commissarissen tevens enige tijd om een opvolger te zoeken. Frank De Moor (51) werd benoemd tot lid van de Raad van Bestuur op 1 oktober 2002 en tot CEO op 1 februari 2003. Sinds 1994 vervulde hij diverse directiefuncties bij dochterondernemingen van Macintosh Retail Group.