Dit geldt in het bijzonder voor het langdurig laag houden van de rente en het grootschalig inzetten van de geldpers.

Voor het sturen van de verwachtingen in de markt over inflatie en deflatie is het van belang dat er een geloofwaardig begrotingsbeleid is, uitzicht op economische groei en dat duidelijk is dat de centrale bank van plan is zich weer terug te trekken.

Voorlopig ziet het er naar uit dat de grote centrale banken talmen in hun keuze tussen het aanpakken van de schulden, uitgedrukt als percentage van het BBP, en de mogelijkheid om structureel hogere inflatieverwachtingen te creëren met als doel de economie op gang te brengen.

Transparantie van het monetair beleid kan verminderen

De reactie van centrale banken in de opkomende economieën wordt gaandeweg steeds minder geleid door inflatiedoelstellingen en steeds meer door een enigszins ondoorzichtige combinatie van op groei, wisselkoersverhoudingen en inflatie gerichte doelstellingen.

Hierdoor kan volgens Ben Emons de transparantie van monetair beleid verminderen. De waarschijnlijkheid van verkeerde voorspellingen wordt groter naarmate het risico toeneemt dat beleidsdoelstellingen niet worden gehaald.

Dit geldt in het bijzonder voor het langdurig laag houden van de rente en het grootschalig inzetten van de geldpers. Voor het sturen van de verwachtingen in de markt over inflatie en deflatie is het van belang dat er een geloofwaardig begrotingsbeleid is, uitzicht op economische groei en dat duidelijk is dat de centrale bank van plan is zich weer terug te trekken. Voorlopig ziet het er naar uit dat de grote centrale banken talmen in hun keuze tussen het aanpakken van de schulden, uitgedrukt als percentage van het BBP, en de mogelijkheid om structureel hogere inflatieverwachtingen te creëren met als doel de economie op gang te brengen. Transparantie van het monetair beleid kan verminderen De reactie van centrale banken in de opkomende economieën wordt gaandeweg steeds minder geleid door inflatiedoelstellingen en steeds meer door een enigszins ondoorzichtige combinatie van op groei, wisselkoersverhoudingen en inflatie gerichte doelstellingen. Hierdoor kan volgens Ben Emons de transparantie van monetair beleid verminderen. De waarschijnlijkheid van verkeerde voorspellingen wordt groter naarmate het risico toeneemt dat beleidsdoelstellingen niet worden gehaald.