Bernanke is inmiddels geen president meer van de Amerikaanse centrale bank, maar de gevolgen van de door hem gevoerde monetaire politiek zullen nog lang nawegen. De boodschap van William White (vroeger econoom bij de Bank of England, de Bank of Canada en de Bank of International Settlements) zal bij velen een alarmbelletje doen rinkelen.

White verklaarde dat de modellen gebruikt door de centrale banken compleet waardeloos zijn en meer kwaad dan goed aan het economisch systeem zullen doen. Het uit de lucht plukken van geld, dat in feite waardeloos is, zal ons eerder vroeg dan laat zuur opbreken.

Bernanke is inmiddels geen president meer van de Amerikaanse centrale bank, maar de gevolgen van de door hem gevoerde monetaire politiek zullen nog lang nawegen. De boodschap van William White (vroeger econoom bij de Bank of England, de Bank of Canada en de Bank of International Settlements) zal bij velen een alarmbelletje doen rinkelen. White verklaarde dat de modellen gebruikt door de centrale banken compleet waardeloos zijn en meer kwaad dan goed aan het economisch systeem zullen doen. Het uit de lucht plukken van geld, dat in feite waardeloos is, zal ons eerder vroeg dan laat zuur opbreken.