Echter, het zeer ruime monetaire beleid in de vorm van lage of zelfs negatieve reële rentes zoals de afgelopen jaren het geval was kan tot inflatiedruk en onevenwichtigheden op financiële markten leiden.

Zodra de inflatiedruk en onevenwichtigheden oncontroleerbaar worden zullen centrale banken gedwongen worden ze te bestrijden, onder meer door de rente te verhogen.

Risico's voor een scherpe opwaartse beweging in plaats van een geleidelijke stijging in rentes zijn dan ook hoog vanaf het moment dat groeiverwachtingen structureel zouden verbeteren en inflatiedruk gaat toenemen.

Echter, het zeer ruime monetaire beleid in de vorm van lage of zelfs negatieve reële rentes zoals de afgelopen jaren het geval was kan tot inflatiedruk en onevenwichtigheden op financiële markten leiden. Zodra de inflatiedruk en onevenwichtigheden oncontroleerbaar worden zullen centrale banken gedwongen worden ze te bestrijden, onder meer door de rente te verhogen. Risico's voor een scherpe opwaartse beweging in plaats van een geleidelijke stijging in rentes zijn dan ook hoog vanaf het moment dat groeiverwachtingen structureel zouden verbeteren en inflatiedruk gaat toenemen.