Desondanks hebben politici er niets noemenswaardigs tegen ondernomen, waarmee ze aanvullende, ingrijpender maatregelen in het monetair beleid hebben afgedwongen.

De Game Theory toont aan dat de risico's op veilig geachte beleggingen snel oploopt. Als de dreigende afbouw van monetaire verruiming (tapering) de beleidsvoorkeuren van politici niet verandert, zullen centrale bankiers hun monetaire beleid moeten verlengen waarmee ze hoge of zelfs hyperinflatie riskeren, of de rentes verhogen en zo een schok teweegbrengen.

Het is voor beleggers van belang dat ze goed begrijpen welke krachten de risico's bepalen die bij de verschillende beleggingscategorieën horen.

Beleggers moeten de risico's niet alleen zien als kans op verlies, maar ook als kans op winst.

Desondanks hebben politici er niets noemenswaardigs tegen ondernomen, waarmee ze aanvullende, ingrijpender maatregelen in het monetair beleid hebben afgedwongen. De Game Theory toont aan dat de risico's op veilig geachte beleggingen snel oploopt. Als de dreigende afbouw van monetaire verruiming (tapering) de beleidsvoorkeuren van politici niet verandert, zullen centrale bankiers hun monetaire beleid moeten verlengen waarmee ze hoge of zelfs hyperinflatie riskeren, of de rentes verhogen en zo een schok teweegbrengen. Het is voor beleggers van belang dat ze goed begrijpen welke krachten de risico's bepalen die bij de verschillende beleggingscategorieën horen. Beleggers moeten de risico's niet alleen zien als kans op verlies, maar ook als kans op winst.