Door de gevolgen van de aardbeving in Japan in maart 2011 werden belangrijke industrietakken ernstig ontregeld.

Een aanzienlijke stijging van de petroleumprijs zoals in het eerste semester van 2011 (plus 50% in de lente in vergelijking met de gemiddelde prijs in 2010) is daarnaast uitgebleven.

Het afnemen van het vertrouwen in de Verenigde Staten, een wezenlijke evolutie in de loop van de voorbije zomer, hoeft niet nogmaals voor te komen, zolang de tewerkstelling gestaag blijft toenemen.

De centrale banken blijven actief in de ontwikkelde wereld en worden in het geval van de ECB zelfs actiever aangezien de genomen beslissingen het systemische risico in de eurozone deden afnemen, een aanzienlijk verschil in vergelijking met 2011.

De ontwikkelde economieën lijden onder de gevolgen van de schuldencrisis, of die nu privé of openbaar woedt, en in bepaalde gevallen onder het probleem van de overwaardering van de reële activa.

Na een schuldenlastcyclus zonder precedent vóór 2007, gebeurt een dergelijke herschikking niet onmiddellijk.

Wereldeconomie kan er weer bovenop komen

Een geruststellend gegeven: dit proces is aan de gang en ook al is de weg bezaaid met deflationistische valstrikken, enkele landen hebben toch vooruitgang geboekt.

De centrale banken speelden een bepalende rol bij het vermijden van de ontwrichting van het financiële systeem in de nasleep van de Lehman-crisis en bij het heroriënteren van de sector opdat deze zijn rol zou kunnen vervullen.

Maar bovenal hebben de centrale banken een klimaat gecreëerd waarin de wereldeconomieën er opnieuw bovenop kunnen komen.

Door de gevolgen van de aardbeving in Japan in maart 2011 werden belangrijke industrietakken ernstig ontregeld. Een aanzienlijke stijging van de petroleumprijs zoals in het eerste semester van 2011 (plus 50% in de lente in vergelijking met de gemiddelde prijs in 2010) is daarnaast uitgebleven. Het afnemen van het vertrouwen in de Verenigde Staten, een wezenlijke evolutie in de loop van de voorbije zomer, hoeft niet nogmaals voor te komen, zolang de tewerkstelling gestaag blijft toenemen. De centrale banken blijven actief in de ontwikkelde wereld en worden in het geval van de ECB zelfs actiever aangezien de genomen beslissingen het systemische risico in de eurozone deden afnemen, een aanzienlijk verschil in vergelijking met 2011. De ontwikkelde economieën lijden onder de gevolgen van de schuldencrisis, of die nu privé of openbaar woedt, en in bepaalde gevallen onder het probleem van de overwaardering van de reële activa. Na een schuldenlastcyclus zonder precedent vóór 2007, gebeurt een dergelijke herschikking niet onmiddellijk. Wereldeconomie kan er weer bovenop komen Een geruststellend gegeven: dit proces is aan de gang en ook al is de weg bezaaid met deflationistische valstrikken, enkele landen hebben toch vooruitgang geboekt. De centrale banken speelden een bepalende rol bij het vermijden van de ontwrichting van het financiële systeem in de nasleep van de Lehman-crisis en bij het heroriënteren van de sector opdat deze zijn rol zou kunnen vervullen. Maar bovenal hebben de centrale banken een klimaat gecreëerd waarin de wereldeconomieën er opnieuw bovenop kunnen komen.