Voor 2009 wordt een flink lagere winst verwacht. Om de tegenzittende marktomstandigheden het hoofd te bieden, is Caterpillar van plan om 20.000 jobs te schrappen.

Netto werd over de verslagperiode $661 mln verdiend, tegenover $975 mln tijdens dezelfde periode van 2007. De wpa viel terug van $1,50 naar $1,08, waar op $1,31 was gerekend. De omzet steeg met 6% tot $12,92 mrd en kwam iets boven de verwachtingen uit.

Voor 2009 wordt een flink lagere winst verwacht. Om de tegenzittende marktomstandigheden het hoofd te bieden, is Caterpillar van plan om 20.000 jobs te schrappen. Netto werd over de verslagperiode $661 mln verdiend, tegenover $975 mln tijdens dezelfde periode van 2007. De wpa viel terug van $1,50 naar $1,08, waar op $1,31 was gerekend. De omzet steeg met 6% tot $12,92 mrd en kwam iets boven de verwachtingen uit.