Carlos Brito, topman van Anheuser-Busch InBev: "De totale opbrengsten van de onderneming stegen in het kwartaal met 3,7% onder impuls van een consistente uitvoering van onze strategieën inzake merkenopbouw en van de implementatie van beste praktijken op het vlak van opbrengstenbeheer. We hebben dit resultaat behaald tegen de achtergrond van een uitdagend handelsklimaat in enkele van onze sleutelmarkten. We engageren ons om in onze merken te investeren en zien dat de gezondheid van onze merken blijft verbeteren. Deze investering hielp ons om het volume belangrijkste merken in 2Q11 met 2,3% te laten groeien tegenover een algemene groei van het volume eigen bieren met 0,6%. Onze verkoop- en marketinguitgaven stegen in 2Q11 met 49 miljoen USD, of 3,9%, en in HY11 met 101 miljoen USD, of 4,3%. Dit staat tegenover een groei met 7,6% in HY10, waarbij er extra uitgaven waren als gevolg van de FIFA World Cup. Ons streefdoel voor de verkoop- en marketinguitgaven voor het volledige jaar blijft een gemiddelde tot hoge eencijferige groei. Strenge kostenbeheersing en aanzienlijke kostenbesparingen in onze brouwerijen in 2Q11 zorgen ervoor dat de Kostprijs Verkochte Goederen een kleinere stijging kende dan de opbrengsten, waardoor de brutowinst met 5,1% gestegen is en de brutomarge met 75 basispunten toegenomen is tot 56,5%. Zoals verwacht vertraagde de groei van de distributiekosten van 14,6% in 1Q11 naar 9,7% in 2Q11."

Carlos Brito, topman van Anheuser-Busch InBev: "De totale opbrengsten van de onderneming stegen in het kwartaal met 3,7% onder impuls van een consistente uitvoering van onze strategieën inzake merkenopbouw en van de implementatie van beste praktijken op het vlak van opbrengstenbeheer. We hebben dit resultaat behaald tegen de achtergrond van een uitdagend handelsklimaat in enkele van onze sleutelmarkten. We engageren ons om in onze merken te investeren en zien dat de gezondheid van onze merken blijft verbeteren. Deze investering hielp ons om het volume belangrijkste merken in 2Q11 met 2,3% te laten groeien tegenover een algemene groei van het volume eigen bieren met 0,6%. Onze verkoop- en marketinguitgaven stegen in 2Q11 met 49 miljoen USD, of 3,9%, en in HY11 met 101 miljoen USD, of 4,3%. Dit staat tegenover een groei met 7,6% in HY10, waarbij er extra uitgaven waren als gevolg van de FIFA World Cup. Ons streefdoel voor de verkoop- en marketinguitgaven voor het volledige jaar blijft een gemiddelde tot hoge eencijferige groei. Strenge kostenbeheersing en aanzienlijke kostenbesparingen in onze brouwerijen in 2Q11 zorgen ervoor dat de Kostprijs Verkochte Goederen een kleinere stijging kende dan de opbrengsten, waardoor de brutowinst met 5,1% gestegen is en de brutomarge met 75 basispunten toegenomen is tot 56,5%. Zoals verwacht vertraagde de groei van de distributiekosten van 14,6% in 1Q11 naar 9,7% in 2Q11."