Conform de bepalingen uit de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen meldt Omega Pharma dat de onderneming een kennisgeving van deelneming ontvangen heeft vanwege Capital Research and Management Company (gedateerd 30/03/2010), waarin zij verklaren 759.435 aandelen Omega Pharma (3,13 %) aan te houden.

Conform de bepalingen uit de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen meldt Omega Pharma dat de onderneming een kennisgeving van deelneming ontvangen heeft vanwege Capital Research and Management Company (gedateerd 30/03/2010), waarin zij verklaren 759.435 aandelen Omega Pharma (3,13 %) aan te houden.