Conform de bepalingen uit de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen meldt Omega Pharma dat de onderneming een kennisgeving van deelneming ontvangen heeft vanwege Capital Research and Management Company (gedateerd 11/06/2010), waarin zij verklaren 1.225.543 aandelen Omega Pharma (5,06 %) aan te houden (persbericht zie bijlage).

Conform de bepalingen uit de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen meldt Omega Pharma dat de onderneming een kennisgeving van deelneming ontvangen heeft vanwege Capital Research and Management Company (gedateerd 11/06/2010), waarin zij verklaren 1.225.543 aandelen Omega Pharma (5,06 %) aan te houden (persbericht zie bijlage).