Het maatschappelijk kapitaal blijft ongewijzigd en is vertegenwoordigd door 6.037.230 gewone aandelen.

De kennisgeving die Ascencio van Capfi Delen Asset Management NV ontving en de verklaring betreffende de controleketen van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden zijn te vinden op de website : www.ascencio.be.

Het maatschappelijk kapitaal blijft ongewijzigd en is vertegenwoordigd door 6.037.230 gewone aandelen. De kennisgeving die Ascencio van Capfi Delen Asset Management NV ontving en de verklaring betreffende de controleketen van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden zijn te vinden op de website : www.ascencio.be.