Kennisgeving door Caisse des Dépôts et Consignations (een moederonderneming of controlerende persoon die kennis geeft) dat haar participatie op 20 november 2012 gedaald is onder de kennisgevingsdrempel van 3%. De deelneming van Caisse des Dépôts et Consignations is herleid tot 0%.

Caisse des Dépôts et Consignations heeft vanaf 20 november 2012 geen stemrechten meer.

Kennisgeving door Caisse des Dépôts et Consignations (een moederonderneming of controlerende persoon die kennis geeft) dat haar participatie op 20 november 2012 gedaald is onder de kennisgevingsdrempel van 3%. De deelneming van Caisse des Dépôts et Consignations is herleid tot 0%. Caisse des Dépôts et Consignations heeft vanaf 20 november 2012 geen stemrechten meer.