Kennisgeving door Caisse des Dépôts et Consignations (een moederonderneming of controlerende persoon die kennis geeft) dat haar participatie op 20 november 2012 gedaald is onder de kennisgevingsdrempel van 3%. De deelneming van Caisse des Dépôts et Consignations is herleid tot 0%.

Caisse des Dépôts et Consignations heeft vanaf 20 november 2012 geen stemrechten meer.