Het akkoord behelst de overdracht aan Solvay van de vloeispaatconcessie en alle exploratierechten. De Bulgaarse regering heeft de transactie goedgekeurd op 13 januari 2011.

De mijn telt op dit ogenblik 107 werknemers die vloeispaat (fluoriet) delven en produceren nabij Tsjiprovtsi in de provincie Montana, niet ver van de grens met Servië.

Het is de bedoeling de productie op te trekken tot minstens 50.000 ton per jaar zuurkwaliteitfluoriet (acid grade) tegen eind 2011. Fluoriet is de belangrijkste grondstof voor fluorwaterstofzuur en met stroomafwaartse toepassingen, met name de productie van fluorchemicaliën en -polymeren.

Dankzij deze overname beschikt Solvay over bijkomende reserves naast het vloeispaat van hoge kwaliteit uit de mijn van Okorusu (Namibië).

Dit maakt niet alleen de consolidatie mogelijk van de huidige productie, maar biedt ook uitzicht op bijkomende capaciteit voor nieuwe ontwikkelingen.

Het akkoord behelst de overdracht aan Solvay van de vloeispaatconcessie en alle exploratierechten. De Bulgaarse regering heeft de transactie goedgekeurd op 13 januari 2011. De mijn telt op dit ogenblik 107 werknemers die vloeispaat (fluoriet) delven en produceren nabij Tsjiprovtsi in de provincie Montana, niet ver van de grens met Servië. Het is de bedoeling de productie op te trekken tot minstens 50.000 ton per jaar zuurkwaliteitfluoriet (acid grade) tegen eind 2011. Fluoriet is de belangrijkste grondstof voor fluorwaterstofzuur en met stroomafwaartse toepassingen, met name de productie van fluorchemicaliën en -polymeren. Dankzij deze overname beschikt Solvay over bijkomende reserves naast het vloeispaat van hoge kwaliteit uit de mijn van Okorusu (Namibië). Dit maakt niet alleen de consolidatie mogelijk van de huidige productie, maar biedt ook uitzicht op bijkomende capaciteit voor nieuwe ontwikkelingen.