Wel zullen hogere belastingtarieven waarschijnlijk de groei enigszins beperken, maar mogelijk wordt dit fiscaal weer gecompenseerd.

Door de snellere groei van de Amerikaanse en Europese economie zal in China de buitenlandse vraag verbeteren.

De binnenlandse vraag vertraagt daarentegen naar verwachting enigszins vanwege de strengere aanpak van buitenlandse investeringen en de centrale overheid niet langer mikt op "groei tegen elke prijs".

De impact van China op de wereldeconomie zal veranderen, nu de focus van het land verschuift van industriële naar huishoudelijke vraag. In andere opkomende markten blijven de groei en de inflatie naar verwachting stabiel.

Het beleid zal hier gericht blijven op het terugdringen van de inflatie en het verhogen van de reële groei. Voor bepaalde opkomende economieën blijft volatiliteit op de financiële markten een punt van zorg.

Wel zullen hogere belastingtarieven waarschijnlijk de groei enigszins beperken, maar mogelijk wordt dit fiscaal weer gecompenseerd. Door de snellere groei van de Amerikaanse en Europese economie zal in China de buitenlandse vraag verbeteren. De binnenlandse vraag vertraagt daarentegen naar verwachting enigszins vanwege de strengere aanpak van buitenlandse investeringen en de centrale overheid niet langer mikt op "groei tegen elke prijs". De impact van China op de wereldeconomie zal veranderen, nu de focus van het land verschuift van industriële naar huishoudelijke vraag. In andere opkomende markten blijven de groei en de inflatie naar verwachting stabiel. Het beleid zal hier gericht blijven op het terugdringen van de inflatie en het verhogen van de reële groei. Voor bepaalde opkomende economieën blijft volatiliteit op de financiële markten een punt van zorg.