Op jaarbasis stegen de investeringen met 1,40% ten opzichte van twaalf maanden geleden, tot nog een totaalbedrag van 7,60 miljard dollar. In juli werd nog een stijging met 29,20% opgetekend.

Die buitenlandse investeringen omvatten zowel bedrijven, vastgoed en andere activa. Met investeringen in aandelen of andere financiële instrumenten werd echter geen rekening gehouden.

Over de periode van januari tot en met augustus stegen de buitenlandse investeringen met 18% tot 66 miljard dollar, zo maakte Yao nog bekend.

Op jaarbasis stegen de investeringen met 1,40% ten opzichte van twaalf maanden geleden, tot nog een totaalbedrag van 7,60 miljard dollar. In juli werd nog een stijging met 29,20% opgetekend. Die buitenlandse investeringen omvatten zowel bedrijven, vastgoed en andere activa. Met investeringen in aandelen of andere financiële instrumenten werd echter geen rekening gehouden. Over de periode van januari tot en met augustus stegen de buitenlandse investeringen met 18% tot 66 miljard dollar, zo maakte Yao nog bekend.