Volgens CNBC doet het uitgelekt rapport twijfels rijzen over de capaciteit van de Belgische overheid om haar begroting in lijn te brengen met de door de eurozone opgelegde regels.

Zonder nieuwe belastingen of besparingen zal het deficiet dit jaar 5,20% van het BBP bedragen, waar op 4,80% was gemikt. Daardoor zal er op korte termijn - zeg maar een periode van maanden - 1,30 miljard euro moeten worden bespaard.

Philippe Ledent, econoom bij ING Belgium, legt de vinger op de zere plek door te stellen dat in normale omstandigheden onmiddellijk maatregelen zouden worden genomen. Zonder regering is dat echter moeilijker.

Stanley Pignal van de Financial Times besteedde eveneens aandacht bij de Belgische begrotingsproblemen, die sinds het begin van de financiële crisis spectaculair zijn gestegen. Het is uiteraard geen goede zaak dat het buitenland te veel aandacht gaat besteden aan de Belgische begrotingsproblemen.

Volgens CNBC doet het uitgelekt rapport twijfels rijzen over de capaciteit van de Belgische overheid om haar begroting in lijn te brengen met de door de eurozone opgelegde regels. Zonder nieuwe belastingen of besparingen zal het deficiet dit jaar 5,20% van het BBP bedragen, waar op 4,80% was gemikt. Daardoor zal er op korte termijn - zeg maar een periode van maanden - 1,30 miljard euro moeten worden bespaard. Philippe Ledent, econoom bij ING Belgium, legt de vinger op de zere plek door te stellen dat in normale omstandigheden onmiddellijk maatregelen zouden worden genomen. Zonder regering is dat echter moeilijker. Stanley Pignal van de Financial Times besteedde eveneens aandacht bij de Belgische begrotingsproblemen, die sinds het begin van de financiële crisis spectaculair zijn gestegen. Het is uiteraard geen goede zaak dat het buitenland te veel aandacht gaat besteden aan de Belgische begrotingsproblemen.