Een centrale bank moet volgens professor Stefan Duchateau de economische cyclus anticiperen en kan zich de luxe niet veroorloven om ex post maatregelen te nemen om een eventuele opstoot van inflatie te bedwingen.

Die vraagt immers een additionele rentestijging die van aard kan zijn de economie disproportioneel af te koelen. In technisch jargon uitgedrukt: Een monetaire overheid mag nooit het risico lopen "to fall behind the curve". Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.

Een centrale bank moet volgens professor Stefan Duchateau de economische cyclus anticiperen en kan zich de luxe niet veroorloven om ex post maatregelen te nemen om een eventuele opstoot van inflatie te bedwingen. Die vraagt immers een additionele rentestijging die van aard kan zijn de economie disproportioneel af te koelen. In technisch jargon uitgedrukt: Een monetaire overheid mag nooit het risico lopen "to fall behind the curve". Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.