Bruno Verstraete (Nautilus Capital): "Inderdaad, dat zijn de op het eerste gezicht paradoxale gevolgen van de verlaging van de VS-kredietrating. De besparingen die Washington tot dusver aankondigde, gingen minder ver dan wat de ratinghuizen als noodzakelijk beschouwen. Inmiddels is duidelijk geworden dat besparen geen probleem is dat eigen is aan de Europese periferie, maar dat iedereen er mee te maken krijgt. Terugdringen van het deficiet kan op twee manieren gebeuren: door te besparen en door de groei aan te zwengelen. Een magische formulie die deze twee combineert, is voorlopig nog niet gevonden."

Bruno Verstraete (Nautilus Capital): "Inderdaad, dat zijn de op het eerste gezicht paradoxale gevolgen van de verlaging van de VS-kredietrating. De besparingen die Washington tot dusver aankondigde, gingen minder ver dan wat de ratinghuizen als noodzakelijk beschouwen. Inmiddels is duidelijk geworden dat besparen geen probleem is dat eigen is aan de Europese periferie, maar dat iedereen er mee te maken krijgt. Terugdringen van het deficiet kan op twee manieren gebeuren: door te besparen en door de groei aan te zwengelen. Een magische formulie die deze twee combineert, is voorlopig nog niet gevonden."