Bruno Verstraete: "Niettegenstaande dit denken we dat de rente zal stijgen, door een stijging van de risicopremie en hierdoor zal de rentecurve steiler worden. Zolang men overtuigd is dat de oplossing van de staatsschuld erin bestaat meer schuld aan te gaan en het structureel terugbetalen ervan niet gedefinieerd wordt, zullen de Europese obligatievolatiliteit en de euroschommelingen aanhouden."

Deze situatie zal pas stabiliseren als Duitsland bereid is om een hogere rente en euro te aanvaarden. Bruno Verstraete: "Sommige AAA-staatsobligaties, steeds beschouwd als risicoloos worden momenteel als risicovoller beschouwd dan lager gewaardeerde ondernemingsobligaties. Gezien de kern van Europa gedwongen

zal worden meer en meer periferierisico op zich te nemen denken we dat de kredietkwaliteit van de sterke Staten ook aangetast zal worden.

Bruno Verstraete: "Niettegenstaande dit denken we dat de rente zal stijgen, door een stijging van de risicopremie en hierdoor zal de rentecurve steiler worden. Zolang men overtuigd is dat de oplossing van de staatsschuld erin bestaat meer schuld aan te gaan en het structureel terugbetalen ervan niet gedefinieerd wordt, zullen de Europese obligatievolatiliteit en de euroschommelingen aanhouden." Deze situatie zal pas stabiliseren als Duitsland bereid is om een hogere rente en euro te aanvaarden. Bruno Verstraete: "Sommige AAA-staatsobligaties, steeds beschouwd als risicoloos worden momenteel als risicovoller beschouwd dan lager gewaardeerde ondernemingsobligaties. Gezien de kern van Europa gedwongen zal worden meer en meer periferierisico op zich te nemen denken we dat de kredietkwaliteit van de sterke Staten ook aangetast zal worden.