Bruno Verstraete (Nautilus Capital): "Gezien de aanhoudende economische twijfel in het westen en de lage inflatie geloven we niet dat de korte termijn intrestvoeten opgetrokken zullen worden. Niettegenstaande dit denken we dat de rente zal

tijgen, door een stijging van de risicopremie en hierdoor zal de rentecurve steiler worden."

Zolang men overtuigd is dat de oplossing van de staatsschuld erin bestaat meer schuld aan te gaan en het structureel terugbetalen ervan niet gedefinieerd wordt, zullen de Europese obligatievolatiliteit en de euroschommelingen aanhouden.

Verstraete: "Deze situatie zal pas stabiliseren als Duitsland bereid is om een hogere rente en euro te aanvaarden. Sommige AAA-staatsobligaties, steeds beschouwd als risicoloos worden momenteel als risicovoller beschouwd dan lager gewaardeerde ondernemingsobligaties. Gezien de kern van Europa gedwongen zal worden meer en meer periferierisico op zich te nemen denken we dat de kredietkwaliteit van de sterke Staten ook aangetast zal worden.'

Bruno Verstraete (Nautilus Capital): "Gezien de aanhoudende economische twijfel in het westen en de lage inflatie geloven we niet dat de korte termijn intrestvoeten opgetrokken zullen worden. Niettegenstaande dit denken we dat de rente zal tijgen, door een stijging van de risicopremie en hierdoor zal de rentecurve steiler worden." Zolang men overtuigd is dat de oplossing van de staatsschuld erin bestaat meer schuld aan te gaan en het structureel terugbetalen ervan niet gedefinieerd wordt, zullen de Europese obligatievolatiliteit en de euroschommelingen aanhouden. Verstraete: "Deze situatie zal pas stabiliseren als Duitsland bereid is om een hogere rente en euro te aanvaarden. Sommige AAA-staatsobligaties, steeds beschouwd als risicoloos worden momenteel als risicovoller beschouwd dan lager gewaardeerde ondernemingsobligaties. Gezien de kern van Europa gedwongen zal worden meer en meer periferierisico op zich te nemen denken we dat de kredietkwaliteit van de sterke Staten ook aangetast zal worden.'