Bruno Verstraete (Nautilus Capital): " Bovendien is sinds de aankondiging van de test en de uiteindelijke uitkomst ervan genoeg tijd gepasseerd om het verrassingseffect ervan te minimaliseren. De banken hebben ondertussen, mede onder invloed van iets kalmere marktomstandigheden nog wat kunnen bijstellen waar nodig. Of er daar dan ook boekhoudkundige goocheltrucs toegepast werden valt af te wachten. Staatsteun kan onder bepaalde omstandigheden onder eigen kapitaal ingeboekt worden om op die manier beter tegen stress bestand te zijn."

Waar de financiële markten het momenteel 100% over eens zijn: dit wordt niet het zwaarste examen. Er werd bijvoorbeeld al bevestigd dat er geen scenario is waar de impact gemeten wordt van een landenfaillissement. De testparameters moeten uiteraard wel geloofwaardig blijven en hierover is er op dit ogenblik weinig bekend. Dit in tegenstelling tot de stresstests in de VS, waar de testcriteria bekendgemaakt werden voor de publicatie van de resultaten.

Verstraete: "Wat belangrijk is en waar wel een ontgoochelingseffect zou kunnen uitkomen is hoeveel zichtbaarheid geboden zal worden op de verschillende examenonderdelen. Hoe meer data hier meegedeeld wordt, hoe eenvoudiger het zal zijn om in de komende weken zelf een hertest op te stellen."

Hierdoor zou het best kunnen dat een aantal banken die in de test slagen vooralsnog door de markt onder druk geplaatst worden om kapitaal op te halen. Daarin schuilt nu precies het gevaar : hoe zullen de banken kapitaal ophalen?

Verstraete: "Vrijj waarschijnlijk zal de aandeelhouder de dupe worden van deze kapitaalrondes en zal een soort van vacuumeffect ontstaan vanuit de gezonde banken die kapitaal wegzuigen van de minder gezonde. Het is trouwens de vraag in hoeverre de CEBS (Committee of European Banking Supervisors) in dit geval een vangnet voorzien heeft. Op dit moment absoluut onduidelijk! Naar timing toe zal de markt hier de klok dicteren, niet de politici."

Bruno Verstraete (Nautilus Capital): " Bovendien is sinds de aankondiging van de test en de uiteindelijke uitkomst ervan genoeg tijd gepasseerd om het verrassingseffect ervan te minimaliseren. De banken hebben ondertussen, mede onder invloed van iets kalmere marktomstandigheden nog wat kunnen bijstellen waar nodig. Of er daar dan ook boekhoudkundige goocheltrucs toegepast werden valt af te wachten. Staatsteun kan onder bepaalde omstandigheden onder eigen kapitaal ingeboekt worden om op die manier beter tegen stress bestand te zijn." Waar de financiële markten het momenteel 100% over eens zijn: dit wordt niet het zwaarste examen. Er werd bijvoorbeeld al bevestigd dat er geen scenario is waar de impact gemeten wordt van een landenfaillissement. De testparameters moeten uiteraard wel geloofwaardig blijven en hierover is er op dit ogenblik weinig bekend. Dit in tegenstelling tot de stresstests in de VS, waar de testcriteria bekendgemaakt werden voor de publicatie van de resultaten. Verstraete: "Wat belangrijk is en waar wel een ontgoochelingseffect zou kunnen uitkomen is hoeveel zichtbaarheid geboden zal worden op de verschillende examenonderdelen. Hoe meer data hier meegedeeld wordt, hoe eenvoudiger het zal zijn om in de komende weken zelf een hertest op te stellen." Hierdoor zou het best kunnen dat een aantal banken die in de test slagen vooralsnog door de markt onder druk geplaatst worden om kapitaal op te halen. Daarin schuilt nu precies het gevaar : hoe zullen de banken kapitaal ophalen? Verstraete: "Vrijj waarschijnlijk zal de aandeelhouder de dupe worden van deze kapitaalrondes en zal een soort van vacuumeffect ontstaan vanuit de gezonde banken die kapitaal wegzuigen van de minder gezonde. Het is trouwens de vraag in hoeverre de CEBS (Committee of European Banking Supervisors) in dit geval een vangnet voorzien heeft. Op dit moment absoluut onduidelijk! Naar timing toe zal de markt hier de klok dicteren, niet de politici."