Bruno Verstraete (Nautilus Capital): "Dat Duitsland zich binnen de Europese muntunie wil opwerpen als het land met voorbeeldsfunctie was reeds bekend. Dat dit land het politiek steeds moeilijker krijgt om de hulp aan noodlijdende anderen verkocht te krijgen aan zijn belastingsbetalers is ook een logische evolutie."

Bovendien loopt er momenteel voor het Duits hooggerechtshof een procedure om na te gaan of de reeds verleende hulp wettelijk is, maakt het er niet eenvoudiger op en dwingt tot dringende aanpassingen in het verdrag van Lissabon.

Verstraete: "Helaas is het ook zo dat Duitsland momenteel gebaat is bij de miserie van de anderen, niet in de minste plaats omwille van de verzwakking van de euro die dit met zich meebrengt. De Duitse economie is na de val van de muur steeds meer gericht op de export. Door de tijd heen en door de steeds toenemende globalisering werd een natuurlijke bescherming gemaakt tegen excessieve schommelingen van de munten."

Zo heeft BMW bijvoorbeeld een grote produktie-eenheid in de VS. Netto kan men stellen dat de exporterende landen binnen de EU gebaat zijn bij een lage Euro. Bruno Verstraete (Nautilus Capital): "Duitsland wordt geholpen door de PIIGS, nu is de vraag : zal Duitsland de PIIGS verder ondersteunen? Hoe langer men de zieke patiënt aan de machine kan laten, hoe beter. Het is duidelijk dat bij een stopzetten van de steun, het einde van de euro onder zijn huidige vorm nabij is. Dit zou voor Duitsland een revaluatie betekenen van hun "nieuwe" munt en de sterkste economische motor in Europa zonder benzine zetten."

Bruno Verstraete (Nautilus Capital): "Dat Duitsland zich binnen de Europese muntunie wil opwerpen als het land met voorbeeldsfunctie was reeds bekend. Dat dit land het politiek steeds moeilijker krijgt om de hulp aan noodlijdende anderen verkocht te krijgen aan zijn belastingsbetalers is ook een logische evolutie." Bovendien loopt er momenteel voor het Duits hooggerechtshof een procedure om na te gaan of de reeds verleende hulp wettelijk is, maakt het er niet eenvoudiger op en dwingt tot dringende aanpassingen in het verdrag van Lissabon. Verstraete: "Helaas is het ook zo dat Duitsland momenteel gebaat is bij de miserie van de anderen, niet in de minste plaats omwille van de verzwakking van de euro die dit met zich meebrengt. De Duitse economie is na de val van de muur steeds meer gericht op de export. Door de tijd heen en door de steeds toenemende globalisering werd een natuurlijke bescherming gemaakt tegen excessieve schommelingen van de munten." Zo heeft BMW bijvoorbeeld een grote produktie-eenheid in de VS. Netto kan men stellen dat de exporterende landen binnen de EU gebaat zijn bij een lage Euro. Bruno Verstraete (Nautilus Capital): "Duitsland wordt geholpen door de PIIGS, nu is de vraag : zal Duitsland de PIIGS verder ondersteunen? Hoe langer men de zieke patiënt aan de machine kan laten, hoe beter. Het is duidelijk dat bij een stopzetten van de steun, het einde van de euro onder zijn huidige vorm nabij is. Dit zou voor Duitsland een revaluatie betekenen van hun "nieuwe" munt en de sterkste economische motor in Europa zonder benzine zetten."