Bruno Verstraete (Nautilus Capital): "Met name de jongerenwerkloosheid dreigt een groot probleem te worden, zeker wanneer we rekening houden met de veroudering van de bevolking. Als daarenboven de overheid nog meer belastingen gaat heffen, krijgen we uiteindelijk een zeer gevaarlijke mix. Veel van de revoluties in het Midden-Oosten en Noord-Afrika waren toe te schrijven aan de hierboven geschetste oorzaken. Voor de landen met veel schulden moeten er maatregelen worden getroffen om de tewerkstelling aan te wakkeren. De jongeren zijn de consumenten van de toekomst, maar moeten geld hebben om te spenderen. Europa wordt dus nog met grote uitdagingen geconfronteerd."

Bruno Verstraete (Nautilus Capital): "Met name de jongerenwerkloosheid dreigt een groot probleem te worden, zeker wanneer we rekening houden met de veroudering van de bevolking. Als daarenboven de overheid nog meer belastingen gaat heffen, krijgen we uiteindelijk een zeer gevaarlijke mix. Veel van de revoluties in het Midden-Oosten en Noord-Afrika waren toe te schrijven aan de hierboven geschetste oorzaken. Voor de landen met veel schulden moeten er maatregelen worden getroffen om de tewerkstelling aan te wakkeren. De jongeren zijn de consumenten van de toekomst, maar moeten geld hebben om te spenderen. Europa wordt dus nog met grote uitdagingen geconfronteerd."