Bruno Verstraete (Nautilus Capital): "Het grootste gevaar schuilt in het feit dat parallel aan een stijging van de nominale schuld ook de interestlastquota stijgt. Dit betekent dat een steeds groter wordend deel van de staatsinkomsten voor interestbetalingen aangewendwordt. Hierdoor daalt de slagkracht van de fiscale politiekvan het land in kwestie."

Hierdoor moeten landen in een dergelijke positie in de eerste plaats de schuldgraad constant houden. Verstraete: "Hieraan zijn 2 logische gevolgen gekoppeld : 1. De dekking van deuitgaven door inkomsten , het zogenaamde primair saldo dient positief te zijn. 2. De uitstaande, oude schuld magook niet uit het oog verloren worden. Op de uitstaande schuld dient ook interest betaald te worden. Indien deze interesten sneller stijgen dan de economische groei neemt het deficit toe, ook bij een neutraal primair saldo. Geziende groei in de voorbije jaren ware het voor Griekenland eenvoudig geweest om de schuldgraad terug te dringen. De groei lag namelijk gemiddeld bij 7.3% terwijl de gemiddelde interest rond de 5.3% lag. Dit werd helaasverzuimd. De realiteit is dat de beleggers het Grieks papier niet meer willen, wat de interestvoet ook is..."

De beleggers zullen de problematiek vergroten. Indien we niet in een Japans deflatoir scenario zitten (en dat kunnenwe alleen maar hopen) dan is de kans klein dat beleggers nog staatspapier willen kopen op lange termijn. Verstraete: "Hierdoor is een stijging van de lange termijnrente onvermijdelijk geworden. Dit zal het budgetair probleem niet alleen vergroten, maar indien het zich op korte termijn manifesteert eveneens een economisch risico veroorzaken. Het prille economisch herstel zou dan door duurder wordende kredieten en hypotheken wel eens in de kiem gesmoord kunnen worden."

Bruno Verstraete (Nautilus Capital): "Het grootste gevaar schuilt in het feit dat parallel aan een stijging van de nominale schuld ook de interestlastquota stijgt. Dit betekent dat een steeds groter wordend deel van de staatsinkomsten voor interestbetalingen aangewendwordt. Hierdoor daalt de slagkracht van de fiscale politiekvan het land in kwestie." Hierdoor moeten landen in een dergelijke positie in de eerste plaats de schuldgraad constant houden. Verstraete: "Hieraan zijn 2 logische gevolgen gekoppeld : 1. De dekking van deuitgaven door inkomsten , het zogenaamde primair saldo dient positief te zijn. 2. De uitstaande, oude schuld magook niet uit het oog verloren worden. Op de uitstaande schuld dient ook interest betaald te worden. Indien deze interesten sneller stijgen dan de economische groei neemt het deficit toe, ook bij een neutraal primair saldo. Geziende groei in de voorbije jaren ware het voor Griekenland eenvoudig geweest om de schuldgraad terug te dringen. De groei lag namelijk gemiddeld bij 7.3% terwijl de gemiddelde interest rond de 5.3% lag. Dit werd helaasverzuimd. De realiteit is dat de beleggers het Grieks papier niet meer willen, wat de interestvoet ook is..." De beleggers zullen de problematiek vergroten. Indien we niet in een Japans deflatoir scenario zitten (en dat kunnenwe alleen maar hopen) dan is de kans klein dat beleggers nog staatspapier willen kopen op lange termijn. Verstraete: "Hierdoor is een stijging van de lange termijnrente onvermijdelijk geworden. Dit zal het budgetair probleem niet alleen vergroten, maar indien het zich op korte termijn manifesteert eveneens een economisch risico veroorzaken. Het prille economisch herstel zou dan door duurder wordende kredieten en hypotheken wel eens in de kiem gesmoord kunnen worden."