Bruno Verstraete (Nautilus Capital): "Dit is momenteel een immense zorg voor het land. Waar Ierland in 2007 nog een van de beste leerlingen was in de Europese budgetklas, met een schuld tegenover het BBP van slechts 25%, verwacht men nu dat dit razendsnel zal toenemen tot een verwachte 112% in 2012. Tegelijkertijd dalen de inkomsten terwijl het af te schrijven vastgoed stijgt."

Enkele cijfers : Anglo Irish Bank, een van de grootste Ierse banken heeft momenteel als genationaliseerde bank reeds 25 miljard euro aan staatsfondsen gekregen. Dit staat gelijk aan 2/3 van de totale belastingsinkomsten van Ierland over 1 jaar! De drie herkapitalisaties die de bank doorvoerde (23 miljard Euro) staan gelijk aan 13% van het BBP van Ierland! Verstraete: "Iedereen lijkt na 2 jaar zijn geduld te verliezen. De belastingsbetaler in de eerste plaats en ook de EU. Men lijkt aan te sturen op een "gecontroleerde" faling van de bank. De verwachte kost van een sluiting van de bank wordt door de regering op 70 miljard euro geraamd."

Bruno Verstraete (Nautilus Capital): "Dit is momenteel een immense zorg voor het land. Waar Ierland in 2007 nog een van de beste leerlingen was in de Europese budgetklas, met een schuld tegenover het BBP van slechts 25%, verwacht men nu dat dit razendsnel zal toenemen tot een verwachte 112% in 2012. Tegelijkertijd dalen de inkomsten terwijl het af te schrijven vastgoed stijgt." Enkele cijfers : Anglo Irish Bank, een van de grootste Ierse banken heeft momenteel als genationaliseerde bank reeds 25 miljard euro aan staatsfondsen gekregen. Dit staat gelijk aan 2/3 van de totale belastingsinkomsten van Ierland over 1 jaar! De drie herkapitalisaties die de bank doorvoerde (23 miljard Euro) staan gelijk aan 13% van het BBP van Ierland! Verstraete: "Iedereen lijkt na 2 jaar zijn geduld te verliezen. De belastingsbetaler in de eerste plaats en ook de EU. Men lijkt aan te sturen op een "gecontroleerde" faling van de bank. De verwachte kost van een sluiting van de bank wordt door de regering op 70 miljard euro geraamd."